Політика конфіденційності

1. Терміни та загальні положення

1.1. Основні терміни:


база персональних даних (далі – БПД) – електронна або картотечна інформація, подана у вигляді впорядкованих відомостей про користувача – суб'єкта;

відповідальна особа – працівник, який відповідає за всі операції, що здійснюються з БПД;

власник БПД – особа, яка має законне право на оперування конфіденційними даними;

держреєстр БПД – система, що має законне право на здійснення операцій із персональними даними користувачів;

відкрите джерело персональної інформації – це будь-яка одиниця, яка надає інформацію та містить загальнодоступні відомості про суб'єкта, що використовуються з його дозволу. Не можна вважати загальнодоступними джерелами інформації соціальні мережі чи інші віртуальні ресурси, у яких користувачі вказують персональні дані. Виняток становлять лише ситуації, коли суб'єкт вказує, що надані їм відомості призначені для відкритого доступу та безперешкодного використання;

згода власника персональної інформації – будь-яке документальне підтвердження того, що користувач надає дозвіл на здійснення операцій залежно від мети здійснення даного процесу;

знеособлення персональних даних – знищення відомостей, необхідні ідентифікації користувача;

обробка персональних відомостей – комплекс заходів, пов'язаних із проведенням основних операцій, які здійснюються уповноваженими особами з персональною інформацією, наданою її власником;

персональні дані – відомості про користувача, необхідних його ідентифікації, які він надає добровільно;

розпорядник БПД – особа, яка законно уповноважена на вчинення різних дій з БПД користувачів. Працівник, який може виконувати технічні чи інші роботи з БПД, не маючи прямого доступу до її змісту, функції розпорядника виконувати не може;під суб'єктом персональних даних передбачається власник інформації, який дав добровільну угоду на проведення операцій із зазначеними ним відомостями;

третя особа називається будь-який користувач, який має законне право на направлення запиту для отримання доступу до БПД від власника або розпорядника;

особливі категорії даних – відомості про інші аспекти та сфери життя клієнта, що не стосуються основних даних про нього – ПІБ, адреса та ін.

1.2. Угода повинна неухильно дотримуватися та виконуватись усіма уповноваженими особами, які мають доступ та право користування інформацією з БПД.


2. Список БПД

2.1. Продавець – повноправний розпорядник та власник БПД.


3. Завдання та цілі операцій з БПД

3.1. Головною метою обробки БПД служить комерційна діяльність продавця, що здійснюється ним на законних підставах.


3.2. Персональні дані клієнтів обробляються з метою здійснення розрахунків та платежів у рамках співпраці з власником БПД – продавцем.


4. Порядок та принципи роботи з базою даних

4.1. Для операцій з персональними даними користувача потрібна добровільна згода суб'єкта, надана продавцю у вигляді:


друкованого документа, що містить основну інформацію (реквізити) про суб'єкт;

електронний документ з ідентифікаційними реквізитами та електронним підписом разом із даними, що дозволяють верифікувати самого пред'явника;


позначки, що є на сторінці або документі в електронному форматі, яка піддається автоматизованій інформаційній системній обробці на підставі документально підтверджених програмно-технічних рішень.

4.2. Згода клієнта потрібна безпосередньо при оформленні цивільно-правових відносин.


4.3. Повідомлення клієнта про будь-які вчинені дії з його персональною інформацією здійснюється в момент оформлення цивільно-правових відносин.


4.4. Робота з іншими даними щодо будь-яких відомостей, не пов'язаних з основною інформацією про клієнта, неприпустима.


5. Розташування БПД

5.1. БПД продавця розміщується на адресу його офіційної реєстрації.


6. Умови надання БПД третім особам

6.1. Можливість отримання права доступу до БПД третім особам надається лише тому випадку, якщо сам суб'єкт дав цього згоду.


6.2. Доступ до БПР третій особі виключається, якщо заявник відмовляється від безпеки та безпеки конфіденційних відомостей або не може цього зробити.


6.3. Суб'єкт може надіслати запит на отримання доступу до БПД її власнику.


6.4. Запит містить:


ПІБ, відомості про місце проживання, реквізити посвідчення особи заявника;

розташування компанії, від імені якої здійснюється подання запиту, ПІБ особи, яка подає запит та підтвердження того, що його зміст не виходить за межі повноважень заявника;

ПІБ або інша інформація, необхідна для ідентифікації суб'єкта, дані яких запитуються заявником;

відомості про базу даних, інформація про яку запитується, або відомості про її власника/розпорядника;

перелік відомостей, що запитуються до надання;

ціль подання запиту.

6.5. На вивчення запиту приділяється не більше 10 днів.